Nyheter

Hem1 strävar alltid framåt – här hittar du de senaste nyheterna. Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Linkedin också!

Välkommen på villavisning x2 i Kristianstad

Villaägarna: rekommenderar totalentreprenad

Hem1 köper mark på Öland

Är du redo?

En del av något större

Hem1:s genetiska kod är: arkitektritade hus, på totalentreprenad, och med hög kvalitet i utförandet.

Att köpa en nybyggd bostad är naturligtvis ett stort ekonomiskt beslut, en dröm om ett nytt och stort steg i livet, men det är – menar vi – mer än så. Det är ett bidrag till den stadsmiljö eller landsbygd som många andra kommer att uppleva, inte bara idag, eller imorgon, utan säkerligen in i nästa århundrade.

På så sätt skiljer sig byggnaden från de flesta andra konsumentprodukter: den har en betydligt längre livslängd, och upplevelsen av byggnaden tillkommer alla som kommer nära den, oavsett de vill det, eller inte.

En tydlig del i Hem1:s genetiska kod är att du som kund är vår enda utgångspunkt: ”modellen, det är du”. Därför tycker vi så mycket om kundberättelserna om våra villor som intelligenta uttolkningar av kundens behov, önskemål och förutsättningar, och exemplen på justeringar som kunder önskat och som vi besvarat med ”självklart, inga problem”. 

På vår sajt tilltalar vi läsarna med ömsom ni i plural, ömsom du. Det är också ett uttryck för hur vi ser på kunden: vi utgår inte från att kunden alltid är ett par, utan också kan vara singel. Det är ett litet, men viktigt, sätt att säga just: ”modellen, det är du”. 

Vi hoppas att dagens och morgondagens generationer kommer att värdesätta Hem1-hemmens design och kvalitet. Med tanke på den anda och den kompetens som Hem1 besitter, liksom våra samarbetspartner gör, är förutsättningarna mycket goda.

Miljö

Produktion av bostäder innebär utan tvekan miljöpåverkan – men graden av påverkan vill Hem1 göra så liten som möjligt.

Den enskilt viktigaste åtgärden är att bedriva vår verksamhet effektivt. Slöseri, även om det är av förnyelsebara produkter, är inte ekologiskt hållbart. Dessutom: miljörelaterade åtgärder har störst uthållighet om de är företagsekonomiskt effektiva. Därför är ständigt arbete med att förbättra produktiviteten viktigt hos oss.

Vi menar också att hög kvalitet på design (arkitektritat) och material, och hög byggkvalitet  håller längre, och därför är mer ekologiskt hållbar. 

De material som ingår i Hem1:s produkter har i stor utsträckning bra miljöegenskaper. Eftersom husen vi ritar och levererar är unika, efter kundens önskemål, kan vi inte göra några mer generella uttalanden. Däremot kan vi lova att de kunder som inte efterfrågar någon särskild miljöstandard ändå får ett miljömässigt utmärkt hus med hög kvalitet – och de kunder som vill ha en högre miljönivå hjälper vi självklart tillrätta.

Är du redo?

Jobba hos oss

Hem1 är en seriös arbetsgivare, och i vår anda ligger att alltid sträva framåt, men kanske inte på det sätt som andra gör. Arbetar man på Hem1 kan man räkna med ett ansvarsfullt, stimulerande uppdrag, som ingår i något större: att skapa bostäder som för lång tid framöver kommer att upplevas av många – inte bara av dem som bor i huset.

Välkommen att bli en del av något större.

Lägg ut!

Press

Hem1 Sydost AB designar, säljer och producerar villor och bostadsrätter, av hög kvalitet, och med den valfrihet som kunden önskar. Bolaget producerar också stommar. Bolaget har huvudkontor och fabrik i Karlskrona.

Hem1 bildades 1998 av Micke Löfqvist och Mats Sjöqvist. Micke var verksam i Hem1 fram till 2021.

Hem1 ingår sedan 2019 i företagsgruppen Teqnion. Teqnions sajt

För kommuner och markägare

En viktig del i vår anda på Hem1 är att vara en seriös och reko samhällsbyggnadsaktör och avtalspartner. Vi håller en hög kvalitet i både design och utförande, och på motsvarande sätt uppträder vi gentemot kommuner och markägare.

Hem1 deltar gärna i samhällsbyggnadsdiskussioner, och tar gärna emot förfrågningar om markaffärer i Blekinge, södra Kalmar län, sydöstra Kronoberg samt nordöstra Skåne.